W dniach 07-08 września 2022 r. gościli w  ZAKŁADACH CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o nasi partnerzy handlowi z firmy Ameropa AG w osobach: Andrea Raden i Bartłomiej Czuba oraz Dyrektor kopalni fosforytów SOMIVA z Senegalu Chihab Kallala.

Firma Ameropa AG z siedzibą w Szwajcarii  jest związana z branżą rolniczą. Ameropa zajmuje się produkcją nawozów, handlem i dystrybucją nawozów mineralnych oraz handlem zbożami. Posiada  biura regionalne na całym świecie.

Kopalnia Somiva jest położona na północnym wschodzie Senegalu w regionie Matam. Sprzedaż fosforytów rozpoczęła pod koniec 2014 roku. Od 2015 roku Somiva dostarcza fosforyty klientom w Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Północnej i Południowej.

Nasza Spółka jako jedna z pierwszych w Europie kilka lat temu poprzez firmę Ameropa zakupiła surowiec w nowopowstałej kopalni fosforytów w Senegalu.

Na spotkaniu z Zarządem Spółki oraz przedstawicielami działów: handlowego i produkcyjnego ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o omówiono dotychczasową współpracę w zakresie dostaw fosforytów oraz plany na nadchodzące lata.  Wymiana doświadczeń w  zakresie produkcji  pomiędzy przedstawicielami naszej Spółki a Dyrektorem kopalni w Senegalu  pozwoli na usprawnienie i ulepszenie procesu produkcji.