W dniach 28-29 września w Tarnobrzegu odbyła się konferencja historyczno-ekologiczna z okazji siedemdziesięciolecia odkrycia bogatych złóż siarki rodzimej w Polsce i powstania Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego.

Odkrycie to, dokonane przez zespół prof. Stanisława Pawłowskiego, zapoczątkowało dynamiczny rozwój górnictwa i przetwórstwa siarki w rejonie Tarnobrzega i Staszowa. Powstały tu kopalnie i zakłady zajmujące się przetwarzaniem tego surowca, w których zatrudnienie znalazło kilkanaście tysięcy pracowników. Spowodowało to nagły wzrost liczby mieszkańców naszego regionu i gwałtowny rozwój cywilizacyjny, a Polska stała się największym eksporterem i producentem siarki na świecie.

Jest to jubileusz dla nas wyjątkowy. Historia naszej Spółki nierozerwalnie związana jest bowiem z działalnością siarkowego kombinatu. Dlatego też zachęcamy do udziału w tym niecodziennym wydarzeniu.

Program konferencji podzielony został na części poświęcone tematyce geologicznej, historycznej i ekologicznej. Przedstawia się następująco:

 • Geologia Zapadliska Przedkarpackiego,
 • Formowanie złoża siarki,
 • Minerały występujące w złożu siarki rodzimej,
 • Górnictwo siarkowe w dawnej Polsce,
 • Historia odkrycia złóż przez Zespół prof. Stanisława Pawłowskiego,
 • Powstanie i rozwój Kombinatu Siarkowego w rejonie Tarnobrzega,
 • Zastosowanie metody Frascha w kopalniach w Jeziórku i Grzybowie,
 • Przesunięcie biegu Wisły – „Wielka Kopalnia Odkrywkowa” w okolicach Tarnobrzega,
 • Powstanie Jeziora Tarnobrzeskiego jako pionierskie działanie ekologiczne,
 • Rekultywacja terenów kopalni otworowej „Jeziórko” jako działanie ekologiczne,
 • Fauna i flora na zrekultywowanych terenach pogórniczych w rejonie Tarnobrzega,
 • Muzealnictwo siarkowe i Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego w Tarnobrzegu.