W dniach 21-22 września 2023 r. w ZCh „Siarkopol” TARNOBRZEG odbył się audyt Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem na zgodność z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001 w zakresie produkcji, badań i dostarczania: nawozów nieorganicznych i środków wapnujących, siarki granulowanej, siarki mielonej, siarki mielonej olejowanej, nawozów na bazie siarki.
Audyt został przeprowadzony przez auditorów z Biura Veritas. Objął zakresem 14 obszarów Spółki. Podczas audytu nie stwierdzono niezgodności, a ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. utrzymały certyfikat na kolejny rok.
Dziękujemy audytowanym oraz wszystkim pracownikom zaangażowanym w organizację audytu za zaangażowanie, dyspozycyjność i profesjonalne podejście do wypełniania obowiązków służbowych, które pozwoliło na skuteczną i pozytywną realizację audytu i utrzymanie certyfikatu na kolejny rok.