Zarządzenia wyborów kandydatów do Rady Nadzorczej Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o., wybieranych przez uprawnionych pracowników Grupy Kapitałowej Siarkopol Tarnobrzeg

Rada Nadzorcza Spółki Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o., wybieranych przez uprawnionych pracowników Grupy Kapitałowej Siarkopol Tarnobrzeg.

Uchwała nr 142 – wybory do RN, uchwalenie regulaminu wyborów

Regulamin wyborów kandydatów na członków Rady Nadzorczej Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o._pdf

 

  • Podmiot udostępniający: ZAKŁADY CHEMICZNE Siarkopol TARNOBRZEG Sp. z o.o.
  • Informację wytworzył: Adam Kozioł
  • Informację wprowadził: Adam Kozioł
  • Data wytworzenia: 02.03.2022
  • Data publikacji: 02.03.2022
  • Termin ostatniej modyfikacji: 02.03.2022
  • Termin zakończenia: 08.04.2022 00:00