Rada Nadzorcza Spółki Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o., wybieranych przez uprawnionych pracowników Grupy Kapitałowej Siarkopol Tarnobrzeg.

Uchwała nr 142 – wybory do RN, uchwalenie regulaminu wyborów

Regulamin wyborów kandydatów na członków Rady Nadzorczej Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o._pdf