Rada Nadzorcza Spółki ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu informuje, że w dniu 18 marca 2022r. zakończyła postępowanie kwalifikacyjne wszczęte w dniu 24 lutego 2022. i powołała Pana Mateusza Marka Kutrzebę do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.