ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o.

MISJA FIRMY

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol”
TARNOBRZEG sp. z o.o.

chcą być zaliczane do przodujących
zakładów branży chemicznej.

Misją ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH jest:
 • tworzenie i umacnianie pozycji uznanego
  i cenionego producenta nawozów i siarki konfekcjonowanej,

 • utwierdzanie wiarygodności solidnego dostawcy mediów energetycznych,

 • doskonalenie wszystkich stosowanych
  oraz wprowadzanie nowych technologii
  i wyrobów,

 • zrównoważony rozwój firmy z uwzględnieniem
  wymagań ochrony środowiska,

 • zapewnienie pracy i odpowiedniego
  poziomu wynagrodzeń pracownikom.

PREZES ZARZĄDU

 

OFERTA
 

NOWOŚCI

Siarczan Magnezu
Tarnogran 15  Nowość
Tarnogran 21  Nowość
Tarnogran 25
BONTAR MAX z mikroelementami
OGRÓD 2001 TRAWNIK MAX
OGRÓD 2001 przeciwko brązowieniu igieł
Pro-Siarka S 800 SC