30 kwietnia Ochotnicza Straż Pożarna w Cyganach świętowała 125. rocznicę rozpoczęcia działalności. To jedna z jednostek, które z dumą wspieramy.

Przed remizą zorganizowano uroczystość, będącą okazją do wręczenia strażakom medali i odznaczeń, a także do przekazania im licznych gratulacji i podziękowań za codzienną pracę. Jubileuszowe życzenia na na ręce prezesa jednostki, druha Tadeusza Łącza, w imieniu naszej Spółki złożyła kierowniczka zespołu do spraw promocji i marketingu Anna Wach.

Dziękujemy druhom z Cyganów za zaangażowanie i poświęcenie, z jakim od lat pełnią swoją służbę. Życzymy dużo zdrowia i zawsze szczęśliwych powrotów do domu.