28 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Corocznie jest to okazja do oddania hołdu tym, którzy pracę w przemyśle siarkowym przypłacili życiem.

Tego dnia w Machowie tradycyjnie odbyła się krótka uroczystość. Pod Pomnikiem Ofiar Wypadków przy Pracy w Tarnobrzeskim Zagłębiu Siarkowym kwiaty złożyły liczne delegacje zakładów pracy, związków zawodowych oraz instytucji samorządowych. W gronie tym byli przedstawiciele Zarządu i pracownicy spółek zrzeszonych w Grupie Kapitałowej Siarkopol. W tym Prezes Jacek Maślanka i Członek Zarządu ds. operacyjnych Marcin Fijołek.

Naszą firmę reprezentowali: Prezes Zarządu Wiktor Stasiak i Członek Zarządu Kazimierz Tarnawski, a także przedstawiciele działających w niej związków.