4 grudnia obchodziliśmy „Barbórkę”. Tradycyjnie przedstawiciele Grupy Kapitałowej „Siarkopol” wzięli udział w obchodach tego święta, oddając hołd pracownikom przemysłu siarkowego, których praca miała ogromny wpływ na rozwój Tarnobrzega i regionu.

Prezes Zarządu Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. Jacek Maślanka i Prezes Zarządu ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” Wiktor Stasiak wraz z delegacjami związków zawodowych i tarnobrzeskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa złożyli kwiaty pod pomnikiem profesora Stanisława Pawłowskiego, odkrywcy polskiej siarki oraz pod figurką Św. Barbary – patronki górników.

– Cały czas czujemy się związani z przemysłem siarkowym, pomimo tego, że „Siarkopol” zmienił profil swojej działalności i nie ma już kopalń w Jeziórku, Machowie ani Piasecznie. Dopóki są tutaj górnicy i dopóki jesteśmy my – ludzie, którzy pamiętają czasy świetności KiZPS, ta tradycja na pewno będzie kultywowana. Będziemy brać udział w takich uroczystościach i wspierać tych, którzy je organizują – mówi Prezes Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.

Zwieńczeniem barbórkowych uroczystości była Msza Święta w kościele pod wezwaniem Świętej Barbary w Tarnobrzegu, odprawiona w intencji górników siarkowych.

Tarnobrzeskie Zagłębie Siarkowe dziś jest jedynie wspomnieniem, ale dzięki kopalniom siarki miasto otrzymało nowe perspektywy rozwoju, a tysiące ludzi znalazło pracę.