ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o. o. powstały we wrześniu 2001 roku w wyniku restrukturyzacji Kopalń i Zakładów Przetwórczych Siarki „Siarkopol” w Tarnobrzegu, które w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku były jednym z największych producentów siarki na świecie. Historia produkcji nawozów w Tarnobrzegu – Machowie zaczyna się w grudniu 1961 roku, kiedy to po odkryciu bogatych złóż siarki w rejonie Tarnobrzega przez prof. Stanisława Pawłowskiego, w ramach przetwarzania wydobywanej siarki, powstał Oddział Superfosfatu Pylistego o zdolności produkcyjnej 200 tys. ton rocznie superfosfatu prostego. W latach 1961–1969 w wyniku modernizacji i rozbudowy powstała największa fabryka produkująca nawozy fosforowe w Polsce – Zakład Produkcji Nawozów – z czterema liniami do produkcji superfosfatu prostego pylistego i czterema liniami do granulacji superfosfatu. Rekordowa wielkość produkcji wynosiła ponad 1 mln 400 tys. ton SSP rocznie. W latach dziewięćdziesiątych, w okresie zmian społeczno-gospodarczych, w wyniku ograniczenia dotacji państwowych uległ zahamowania zbyt nawozów co wiązało się ze znacznym ograniczeniem produkcji nawozów w kraju.

Lata dziewięćdziesiąte to okres dostosowywania funkcjonowania zakładu w tym produkcji chemicznej do nowych realiów gospodarki rynkowej m. in. poprzez poszerzenie produkcji o nawozy wieloskładnikowe w tym blendingii nawozowe, pylisty USP a także środki ochrony roślin i różne formy siarki. Lata 2001-2011 to okres dynamicznego rozwoju Spółki, wynikającego nie tylko z podjętych działań organizacyjnych, uruchomienia nowych linii technologicznych oraz wprowadzenia do produkcji wysokiej jakości nawozów mineralnych i siarki konfekcjonowanej ale również wykorzystania przez wysoko wykwalifikowaną załogę doświadczeń zdobytych w okresie 50 lat produkcji nawozów w Tarnobrzegu – Machowie. Głównym atutem Spółki jest doświadczona załoga, która wsparta młodą wysoko wykształconą kadrą inżynierską sprawia, iż Zakłady Chemiczne „Siarkopol” są uznanym producentem nawozów wieloskładnikowych i siarki konfekcjonowanej na rynkach krajowych i zagranicznych. Dzięki stałej współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi takimi jak Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach (obecnie Instytut Nowych Syntez Chemicznych), Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Instytut Chemii Organicznej w Warszawie, Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach (obecnie Instytut Ogrodnictwa), Akademia Rolnicza w Poznaniu, Politechnika Wrocławska, ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. regularnie poszerzają produkowany asortyment nawozów i siarki konfekcjonowanej.