Dwudziestu uczniów z Ukrainy – uczęszczających na co dzień do klas maturalnych tarnobrzeskich szkół średnich – po przyjeździe do Polski, aby przystąpić do egzaminu dojrzałości, zostało skierowanych na obowiązkową kwarantannę. Zakłady Chemiczne „Siarkopol” doposażyły placówkę, w której przebywali maturzyści w niezbędne środki ochronne oraz opłaciły część kosztów ich pobytu.

Siedmiodniową kwarantannę uczniowie odbywali w schronisku prowadzonym przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich oddział w Tarnobrzegu, przy dawnym Pałacyku Myśliwskim w Mokrzyszowie. Ich zakwaterowanie wiązało się z koniecznością wyposażenia ośrodka w specjalny sprzęt oraz środki ochrony osobistej. Te zapewniła nasza firma.

Zostaliśmy wyposażeni w kombinezony wielokrotnego użytku, termometry, 50 litrów płynów dezynfekujących, przyłbice i maseczki – wymienia Anna Pekár, wicedyrektor PZPW w Tarnobrzegu.

Zakłady Chemiczne „Siarkopol” przekazały także 6 tysięcy złotych na pokrycie części kosztów pobytu młodzieży w schronisku.

Mamy na Ukrainie partnerów handlowym. Duża część naszej produkcji trafia właśnie tam. W ramach współpracy poza biznesowej chcieliśmy podzielić się tym, co przynoszą nam te kontakty handlowe. W pracy stosujemy zasady odpowiedzialnego biznesu, dlatego postanowiliśmy wspomóc uczniów z Ukrainy – mówi Wojciech Brzezowski prezes ZCh „Siarkopol”.