W dniach 17-19.10.2022 r. w Madrycie odbyła się konferencja nawozowa „Argus FMB Europe 2022”, w której uczestniczyło ponad 300 przedsiębiorstw z 50 państw.
W związku z rangą tego wydarzenia nie mogło zabraknąć na nim przedstawicieli naszej firmy na czele z wiceprezesem zarządu Mateuszem Kutrzebą. W trakcie konferencji przeprowadzono szereg rozmów handlowych z przedstawicielami korporacji, które dostarczają surowce do wytwarzania naszych nawozów. Spotkania obejmowały zakupy i dostawy dla spółki w IV kwartale 2022 r. oraz plany i zakres współpracy na 2023 r. Konferencja umożliwiała również wymianę poglądów oraz omówienie wyzwań dotyczących rozwoju i funkcjonowania rynku rolnego i branży nawozowej w UE i na świecie.