Wiosna choć leniwie, to coraz śmielej daje o sobie znać. Jest to zatem ostatni moment na zaplanowanie optymalnego nawożenia przedsiewnego kukurydzy. O czym należy pamiętać?

Kiedy siać?

Optymalny termin siewu kukurydzy trudny jest do jednoznacznego określenia przez pryzmat kalendarza. W tym wypadku należy skupić się na temperaturze gleby na głębokości siewu. Powinna ona oscylować w okolicach 10 st. C – wówczas mamy gwarancję szybkiego kiełkowania roślin.

Zbyt wczesny siew naraża nas na uszkodzenia roślin w wyniku działania niskich temperatur – kukurydza pod tym względem jest mocno wrażliwa.

Jakie nawożenie?

Kukurydza charakteryzuje się stosunkowo dużymi wymaganiami pod względem składników pokarmowych. W celu zoptymalizowania nawożenia najlepiej byłoby poprzedzić je analizą zasobności poszczególnych makroskładników, gdyż tylko taka praktyka pozwoli na precyzyjne podanie odpowiednich nawozów.

Nawożenie powinno być zaplanowane w oparciu o przewidywany przez nas plon. Biorąc pod uwagę fakt iż potencjał plonotwórczy kukurydzy ziarnowej często przekracza 10 t/ha, to i ilość zastosowanych nawozów musi być na wysokim poziomie.

Przyjmuje się, że kukurydza ziarnowa na wytworzenie 1 t ziarna potrzebuje nawet 30 kg azotu, 10-12 kg fosforu oraz do 30 kg potasu. Oprócz tych trzech najważniejszych składników niezbędny okaże się wapń i magnez w ilości – oba po ok. 10 kg na każdą tonę ziarna, a także siarka w ilości niespełna 4 kg/tonę ziarna.

Odpowiednio zbilansowanym nawozem makroskładnikowym specjalnie opracowanym z myślą o nawożeniu kukurydzy jest Tarnogran K, wytwarzany przez Zakłady Chemiczne „Siarkopol” w Tarnobrzegu. Nawóz ten w swoim składzie zawiera pierwiastki NPK  w ilości odpowiednio 3-10-21 oraz dodatkowo CaMgS w ilości odpowiednio 6-3-18. W przypadku przedsiewnego nawożenia kukurydzy ziarnowej w zależności od zasobności gleby w składniki producent rekomenduje stosowanie Tarnogranu K w ilości od 500 do 800 kg/ha.

Kiedy nawozić?

W przypadku gleb lekkich ze względu na ryzyko wypłukania składników zaleca się nawożenie wiosenne, po którym powinna nastąpić uprawa mająca na celu wymieszanie nawozów, jak również doprawienie gleby. Jeśli zaś gospodarujemy na glebach cięższych, wówczas zdecydowanie warto zastosować nawożenie fosforowo-potasowe już jesienią przed orką, lub inną głęboką uprawą.

Coraz częściej siew kukurydzy przeprowadzany jest nowoczesnymi siewnikami, które gwarantują równoległy podsiew nawozu bezpośrednio poniżej wysiewanych nasion. Pozwala to na zwiększenie efektywności wykorzystania nawozu, przy jednoczesnym obniżeniu ilości stosowanego nawożenia.