5 grudnia po raz kolejny będziemy obchodzić Światowy Dzień Gleby. Tym razem jego hasło przewodnie brzmi: „Utrzymuj glebę żywą, chroń bioróżnorodność gleby”.

Gleba jest źródłem życia. Jest „dostawcą” pożywienia, materii organicznych oraz rozmaitych surowców. Jest też znaczącym elementem obiegu wody w przyrodzie. Woda, która znajduje się w glebie odżywia rośliny, pozwala ograniczyć koszty nawadniania, zmniejsza spadek aktywności biologicznej ziemi oraz przeciwdziała występowaniu suszy w środowisku. Gleba, poprzez zdolność wiązania dwutlenku węgla i poprzez udział w obiegu gazów cieplarnianych, oddziałuje na klimat. Jest największym magazynem dwutlenku węgla na Ziemi, zaraz po oceanach.

Gleba ma też znaczący wpływ na kształtowanie jakości życia ludzkiego. Zarówno jakość, jak i ilość żywności zależy od stanu gleb. Podobnie jest z wieloma surowcami naturalnymi. Należy przy tym pamiętać, że gleba jest zasobem ulegającym wyczerpaniu . Zniszczona nie odnowi się samoczynnie w przeciągu dekady. Musimy więc o nią dbać i ją chronić. To gwarancja życia na ziemi.

Światowy Dzień Gleby został ustanowiony przez Międzynarodową Unię Towarzystw Gleboznawczych w 2002. Obchodzi się go w celu zwrócenia uwagi na to jak ważną rolę odgrywa gleba w naszym życiu, a także na najważniejsze funkcje, jakie pełni ona w środowisku.