„ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. informują, że w dniu 07.12.2020 w portalu Baza Konkurencyjności ukazało się zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Kompleksowy nadzór inwestorski w ramach realizacji projektu pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,99 MW na terenie nieczynnego zbiornika retencyjnego wraz z przyłączem do sieci dystrybucji energii elektrycznej

W załączeniu dokument publikacji wygenerowany przez Bazę Konkurencyjności.

Link do zapytania ofertowego: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/20808

Załącznik https://www.zchsiarkopol.pl/wp-content/uploads/2020/12/ogloszenie_20808.pdf